Nga đánh bật cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào Avdeevka

Google News

Giao tranh ác liệt tại thành phố Avdeevka ở tỉnh Donetsk Ukraine trong hai ngày 9 và 10/10.

 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-2
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-3
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-4
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-5
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-6
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-7
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-8
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-9
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-10
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-11
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-12
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-13
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-14
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-15
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-16
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-17
 • Nga danh bat cuoc tan cong cua Quan doi Ukraine vao Avdeevka-Hinh-18
Tiến Minh (theo Reporter)