Nga điều lực lượng dù tinh nhuệ đến giúp người anh em Kazakhstan

Lính dù Nga - lực lượng chuyên đột kích vào “sân sau” kẻ thù, với những chiếc mũ nồi xanh quen thuộc đã xuất hiện ở Kazakhstan để dẹp loạn.

 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan
 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan-Hinh-2
 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan-Hinh-3
 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan-Hinh-4
 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan-Hinh-5
 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan-Hinh-6
 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan-Hinh-7
 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan-Hinh-8
 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan-Hinh-9
 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan-Hinh-10
 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan-Hinh-11
 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan-Hinh-12
 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan-Hinh-13
 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan-Hinh-14
 • Nga dieu luc luong du tinh nhue den giup nguoi anh em Kazakhstan-Hinh-15
Thái Hòa