Nga dội mưa lửa xuống Idlib, phiến quân không thiệt hại gì!

Sau nhiều ngày không quân Nga dội mưa lửa xuống Idlib, các phóng viên chiến trường của Moscow đang ở khu vực này, thừa nhận rằng phiến quân không thiệt hại gì nhiều.

 • Nga doi mua lua xuong Idlib, phien quan khong thiet hai gi!
 • Nga doi mua lua xuong Idlib, phien quan khong thiet hai gi!-Hinh-2
 • Nga doi mua lua xuong Idlib, phien quan khong thiet hai gi!-Hinh-3
 • Nga doi mua lua xuong Idlib, phien quan khong thiet hai gi!-Hinh-4
 • Nga doi mua lua xuong Idlib, phien quan khong thiet hai gi!-Hinh-5
 • Nga doi mua lua xuong Idlib, phien quan khong thiet hai gi!-Hinh-6
 • Nga doi mua lua xuong Idlib, phien quan khong thiet hai gi!-Hinh-7
 • Nga doi mua lua xuong Idlib, phien quan khong thiet hai gi!-Hinh-8
 • Nga doi mua lua xuong Idlib, phien quan khong thiet hai gi!-Hinh-9
 • Nga doi mua lua xuong Idlib, phien quan khong thiet hai gi!-Hinh-10
 • Nga doi mua lua xuong Idlib, phien quan khong thiet hai gi!-Hinh-11
 • Nga doi mua lua xuong Idlib, phien quan khong thiet hai gi!-Hinh-12
Trần Trân