Nga dựa vào ảnh vệ tinh Starlink để lùng sục vị trí quân Ukraine

Một vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine đã bị san bằng trong bảy giây, sau khi bị quân Nga phát hiện thông qua ảnh vệ tinh Starlink.

 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-2
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-3
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-4
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-5
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-6
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-7
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-8
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-9
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-10
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-11
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-12
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-13
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-14
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-15
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-16
 • Nga dua vao anh ve tinh Starlink de lung suc vi tri quan Ukraine-Hinh-17
Tiến Minh