Nga dùng 40 quả bom “chào” Lữ đoàn Azov tiếp viện cho Avdiivka

Google News

Trận chiến quyết định tại Avdiivka bắt đầu, quân tiếp viện Ukraine quyết tâm mở vòng vây, quân Nga dùng bom “chào” Lữ đoàn Azov số 3 của Ukraine đến Avdiivka tăng viện.

 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-2
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-3
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-4
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-5
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-6
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-7
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-8
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-9
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-10
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-11
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-12
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-13
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-14
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-15
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-16
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-17
 • Nga dung 40 qua bom “chao” Lu doan Azov tiep vien cho Avdiivka-Hinh-18
Tiến Minh (Theo Avia.pro)