Nga dùng cả tên lửa chống hạm cổ thời Liên Xô tấn công Ukraine

Google News

Quân đội Nga đã sử dụng loại tên lửa chống hạm hạng nặng P-35 cổ lỗ từ thời Liên Xô, nặng tới 4 tấn, được đưa vào hoạt động từ năm 1962 để tấn công các mục tiêu trên bộ của Ukraine.

 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-2
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-3
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-4
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-5
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-6
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-7
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-8
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-9
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-10
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-11
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-12
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-13
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-14
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-15
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-16
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-17
 • Nga dung ca ten lua chong ham co thoi Lien Xo tan cong Ukraine-Hinh-18
Tiến Minh