Nga kéo thiết giáp chiến lợi phẩm từ Ukraine về nhập kho!

Hình ảnh xe tăng T-72B3 của Quân đội Nga đang kéo một chiếc T-64BV chiến lợi phẩm từ vùng Chernigov đang đươc truyền thông địa phương tại đây đăng tải.

 • Nga keo thiet giap chien loi pham tu Ukraine ve nhap kho!
 • Nga keo thiet giap chien loi pham tu Ukraine ve nhap kho!-Hinh-2
 • Nga keo thiet giap chien loi pham tu Ukraine ve nhap kho!-Hinh-3
 • Nga keo thiet giap chien loi pham tu Ukraine ve nhap kho!-Hinh-4
 • Nga keo thiet giap chien loi pham tu Ukraine ve nhap kho!-Hinh-5
 • Nga keo thiet giap chien loi pham tu Ukraine ve nhap kho!-Hinh-6
 • Nga keo thiet giap chien loi pham tu Ukraine ve nhap kho!-Hinh-7
 • Nga keo thiet giap chien loi pham tu Ukraine ve nhap kho!-Hinh-8
 • Nga keo thiet giap chien loi pham tu Ukraine ve nhap kho!-Hinh-9
 • Nga keo thiet giap chien loi pham tu Ukraine ve nhap kho!-Hinh-10
 • Nga keo thiet giap chien loi pham tu Ukraine ve nhap kho!-Hinh-11
 • Nga keo thiet giap chien loi pham tu Ukraine ve nhap kho!-Hinh-12
 • Nga keo thiet giap chien loi pham tu Ukraine ve nhap kho!-Hinh-13
Minh Hoàng