Nga lên tiếng việc Armenia chê tên lửa Iskander bắn toàn... xịt

Cách đây ít ngày, phía Armenia đã khẳng định các tổ hợp tên lửa Iskander được nước này mua của Nga là vô dụng, với tỷ lệ xịt lên tới 90%.

 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-2
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-3
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-4
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-5
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-6
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-7
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-8
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-9
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-10
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-11
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-12
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-13
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-14
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-15
 • Nga len tieng viec Armenia che ten lua Iskander ban toan... xit-Hinh-16
Theo Bạch Dương/ANTĐ