Nga mang hải pháo 80 năm tuổi tới chiến trường Ukraine

Google News

Lực lượng lính tình nguyện Nga đã phải sử dụng pháo hải quân 25 mm được phát triển từ thập niên 1940, gắn lên xe bọc thép MT-LB của Liên Xô, làm vũ khí trợ chiến.

 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-2
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-3
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-4
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-5
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-6
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-7
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-8
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-9
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-10
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-11
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-12
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-13
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-14
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-15
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-16
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-17
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-18
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-19
 • Nga mang hai phao 80 nam tuoi toi chien truong Ukraine-Hinh-20
Tiến Minh (theo Defence One)