Nga muốn gửi 50 tàu chiến áp sát Mỹ, Washington "sốc" nặng

Theo thông tin mới được truyền thông Nga đăng tải, nước này sẽ gửi ít nhất 50 tàu chiến tới sát đường lãnh hải Mỹ, để trả đũa cho hành động tương tự từ phía Washington.
 

 • Nga muon gui 50 tau chien ap sat My, Washington
 • Nga muon gui 50 tau chien ap sat My, Washington
 • Nga muon gui 50 tau chien ap sat My, Washington
 • Nga muon gui 50 tau chien ap sat My, Washington
 • Nga muon gui 50 tau chien ap sat My, Washington
 • Nga muon gui 50 tau chien ap sat My, Washington
 • Nga muon gui 50 tau chien ap sat My, Washington
 • Nga muon gui 50 tau chien ap sat My, Washington
 • Nga muon gui 50 tau chien ap sat My, Washington
 • Nga muon gui 50 tau chien ap sat My, Washington
 • Nga muon gui 50 tau chien ap sat My, Washington
 • Nga muon gui 50 tau chien ap sat My, Washington
 • Nga muon gui 50 tau chien ap sat My, Washington
Trần Trân