Nga ném bom dữ dội vào Chasov Yar, liệu thảm kịch Avdiivka có lặp lại?

Google News

Lực lượng không quân chiến thuật Nga ném bom dữ dội vào Chasov Yar, khiến lực lượng Ukraine phòng thủ tại đây bị thiệt hại lớn; câu hỏi đặt ra là liệu thảm kịch Avdiivka có lặp lại ở Chasov Yar?

 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-2
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-3
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-4
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-5
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-6
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-7
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-8
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-9
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-10
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-11
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-12
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-13
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-14
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-15
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-16
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-17
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-18
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-19
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-20
 • Nga nem bom du doi vao Chasov Yar, lieu tham kich Avdiivka co lap lai?-Hinh-21
Tiến Minh (Theo Topwar, Avia.pro)