Nga phát triển đạn pháo tăng từ kinh nghiệm chiến trường Ukraine

Google News

Dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế và nghiên cứu chuyên sâu về xe tăng phương Tây thu được tại chiến trường Ukraine, các kỹ sư Nga đang trong quá trình cải tiến đạn cho xe tăng của họ để có hiệu năng cao nhất.

 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-2
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-3
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-4
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-5
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-6
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-7
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-8
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-9
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-10
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-11
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-12
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-13
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-14
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-15
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-16
 • Nga phat trien dan phao tang tu kinh nghiem chien truong Ukraine-Hinh-17
Tiến Minh (Theo Bulgarian Military)