Nga phát triển pháo phòng không tự hành 57 mm đối phó UAV

Google News

Nga hoàn tất quá trình phát triển hệ thống pháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO 57mm để đối phó với những mối đe dọa từ UAV trên chiến trường Ukraine và trong tương lai.

 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-2
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-3
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-4
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-5
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-6
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-7
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-8
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-9
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-10
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-11
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-12
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-13
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-14
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-15
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-16
 • Nga phat trien phao phong khong tu hanh 57 mm doi pho UAV-Hinh-17
Tiến Minh (Theo Bulgarian Military, TASS)