Nga phát triển thiết bị bắn “tiêu diệt” UAV cỡ nhỏ

Google News

Công ty Ingra (Nga) đã phát triển một thiết bị để gắn với các súng phóng lựu nhằm đối phó UAV cỡ nhỏ.

  • Nga phat trien thiet bi ban “tieu diet” UAV co nho
  • Nga phat trien thiet bi ban “tieu diet” UAV co nho-Hinh-2
  • Nga phat trien thiet bi ban “tieu diet” UAV co nho-Hinh-3
  • Nga phat trien thiet bi ban “tieu diet” UAV co nho-Hinh-4
  • Nga phat trien thiet bi ban “tieu diet” UAV co nho-Hinh-5
  • Nga phat trien thiet bi ban “tieu diet” UAV co nho-Hinh-6
  • Nga phat trien thiet bi ban “tieu diet” UAV co nho-Hinh-7
  • Nga phat trien thiet bi ban “tieu diet” UAV co nho-Hinh-8
  • Nga phat trien thiet bi ban “tieu diet” UAV co nho-Hinh-9
Dương Ngân (Theo Topwar, Ingra)