Nga sắp hạ thuỷ tàu ngầm mang ngư lôi nguyên tử Poseidon... NATO "toát mồ hôi"

Khắc Đông -

(Kiến Thức) - Theo nguồn tin được Sputnik đăng tải, tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk được đóng theo Đề án 09851 của nước này sẽ được hạ thuỷ trong vòng 40 ngày nữa.

  • Nga sap ha thuy tau ngam mang ngu loi nguyen tu Poseidon... NATO
  • Nga sap ha thuy tau ngam mang ngu loi nguyen tu Poseidon... NATO
  • Nga sap ha thuy tau ngam mang ngu loi nguyen tu Poseidon... NATO
  • Nga sap ha thuy tau ngam mang ngu loi nguyen tu Poseidon... NATO
  • Nga sap ha thuy tau ngam mang ngu loi nguyen tu Poseidon... NATO
  • Nga sap ha thuy tau ngam mang ngu loi nguyen tu Poseidon... NATO
  • Nga sap ha thuy tau ngam mang ngu loi nguyen tu Poseidon... NATO
  • Nga sap ha thuy tau ngam mang ngu loi nguyen tu Poseidon... NATO
  • Nga sap ha thuy tau ngam mang ngu loi nguyen tu Poseidon... NATO