Nga sẽ tiến hành thử nghiệm siêu oanh tạc cơ “Thiên nga trắng” mới!

Một siêu oanh tạc cơ Tu-160M “Thiên nga trắng” mới cứng của Nga hiện đang nằm trong kho chứa, sẵn sàng chờ cất cánh.

 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-2
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-3
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-4
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-5
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-6
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-7
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-8
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-9
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-10
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-11
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-12
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-13
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-14
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-15
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-16
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-17
 • Nga se tien hanh thu nghiem sieu oanh tac co “Thien nga trang” moi!-Hinh-18
Minh Hoàng