Nga siết vòng vây quanh cứ điểm Avdivka "bất khả xâm phạm"

Được mệnh danh là pháo đài “bất khả xâm phạm”, cứ điểm Avdivka ở vùng Donbass là cái gai mà quân Nga quyết tâm phải vượt qua, nếu muốn làm chủ khu vực Donbass.

 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
 • Nga siet vong vay quanh cu diem Avdivka
Tiến Minh