Nga tấn công tổng lực, đẩy Ukraine lún sâu vào thế bị động

Google News

Trong những ngày qua, Quân đội Nga đang tổng tấn công trên toàn chiến tuyến, đẩy Lực lượng vũ trang Ukraine vào thế bị động.

 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-2
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-3
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-4
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-5
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-6
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-7
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-8
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-9
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-10
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-11
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-12
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-13
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-14
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-15
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-16
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-17
 • Nga tan cong tong luc, day Ukraine lun sau vao the bi dong-Hinh-18
Tiến Minh (Theo Southfront, Avia.pro)