Nga tập trận Zapad-2021, Ba Lan ban bố tình trạng khẩn cấp

Hai trăm nghìn quân sẽ tham gia cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn Zapad-2021, bắt đầu từ ngày 10/9 tại lãnh thổ Nga và Belarus. Phản ứng trước sự kiện này, nước láng giềng Ba Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên lãnh thổ của họ.

 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-2
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-3
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-4
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-5
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-6
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-7
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-8
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-9
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-10
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-11
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-12
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-13
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-14
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-15
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-16
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-17
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-18
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-19
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-20
 • Nga tap tran Zapad-2021, Ba Lan ban bo tinh trang khan cap-Hinh-21
Tiến Minh