Nga tiếp tục đưa “người anh em sinh đôi” của Lancet vào thực chiến

Google News

Các đơn vị của Quân đội Nga bắt đầu sử dụng UAV tự sát Scalpel, một phiên bản sinh đôi của UAV tự sát nổi tiếng Lancet, ở chiến trường phía Bắc Ukraine.

 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-2
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-3
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-4
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-5
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-6
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-7
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-8
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-9
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-10
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-11
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-12
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-13
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-14
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-15
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-16
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-17
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-18
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-19
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-20
 • Nga tiep tuc dua “nguoi anh em sinh doi” cua Lancet vao thuc chien-Hinh-21
Tiến Minh (theo TASS)