Nga tìm ra bí mật của tên lửa HIMARS và nhận UAV của Iran

Nga tuyên bố đã tìm ra những bí mật của tên lửa HIMARS, sau khi "mổ" ba quả tên lửa chưa nổ và Moskva bắt đầu nhận UAV của Iran, để đưa vào sử dụng trong chiến dịch mùa thu.

 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran
 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran-Hinh-2
 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran-Hinh-3
 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran-Hinh-4
 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran-Hinh-5
 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran-Hinh-6
 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran-Hinh-7
 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran-Hinh-8
 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran-Hinh-9
 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran-Hinh-10
 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran-Hinh-11
 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran-Hinh-12
 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran-Hinh-13
 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran-Hinh-14
 • Nga tim ra bi mat cua ten lua HIMARS va nhan UAV cua Iran-Hinh-15
Tiến Minh (tổng hợp)