Nga tỏ rõ mong muốn hợp tác chế tạo tàu chiến ở Ấn Độ?

Theo Bạch Dương/ANTĐ -

Nếu sở hữu nhà máy đóng tàu lớn nhất của Ấn Độ, Moskva và New Delhi có thể triển khai những dự án hợp tác chế tạo tàu chiến ngay tại quốc gia Nam Á này.

 • Nga to ro mong muon hop tac che tao tau chien o An Do?
 • Nga to ro mong muon hop tac che tao tau chien o An Do?-Hinh-2
 • Nga to ro mong muon hop tac che tao tau chien o An Do?-Hinh-3
 • Nga to ro mong muon hop tac che tao tau chien o An Do?-Hinh-4
 • Nga to ro mong muon hop tac che tao tau chien o An Do?-Hinh-5
 • Nga to ro mong muon hop tac che tao tau chien o An Do?-Hinh-6
 • Nga to ro mong muon hop tac che tao tau chien o An Do?-Hinh-7
 • Nga to ro mong muon hop tac che tao tau chien o An Do?-Hinh-8
 • Nga to ro mong muon hop tac che tao tau chien o An Do?-Hinh-9
 • Nga to ro mong muon hop tac che tao tau chien o An Do?-Hinh-10
 • Nga to ro mong muon hop tac che tao tau chien o An Do?-Hinh-11
 • Nga to ro mong muon hop tac che tao tau chien o An Do?-Hinh-12
 • Nga to ro mong muon hop tac che tao tau chien o An Do?-Hinh-13
 • Nga to ro mong muon hop tac che tao tau chien o An Do?-Hinh-14