Nga “tố” Ukraine đã sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ sản xuất

Google News

Moscow tuyên bố Washington và Kiev đã vi phạm các điều khoản của Tổ chức cấm vũ khí hóa học, khi sử dụng những loại vũ khí độc hại trên chiến trường.

 • Nga “to” Ukraine da su dung vu khi hoa hoc do My san xuat
 • Nga “to” Ukraine da su dung vu khi hoa hoc do My san xuat-Hinh-2
 • Nga “to” Ukraine da su dung vu khi hoa hoc do My san xuat-Hinh-3
 • Nga “to” Ukraine da su dung vu khi hoa hoc do My san xuat-Hinh-4
 • Nga “to” Ukraine da su dung vu khi hoa hoc do My san xuat-Hinh-5
 • Nga “to” Ukraine da su dung vu khi hoa hoc do My san xuat-Hinh-6
 • Nga “to” Ukraine da su dung vu khi hoa hoc do My san xuat-Hinh-7
 • Nga “to” Ukraine da su dung vu khi hoa hoc do My san xuat-Hinh-8
 • Nga “to” Ukraine da su dung vu khi hoa hoc do My san xuat-Hinh-9
 • Nga “to” Ukraine da su dung vu khi hoa hoc do My san xuat-Hinh-10
 • Nga “to” Ukraine da su dung vu khi hoa hoc do My san xuat-Hinh-11
Lê Quang (Theo RT)