Nga tóm được tên lửa Iron Dome đem về nghiên cứu, Israel coi chừng!

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Hệ thống phòng không Vòm Sắt - Iron Dome trứ danh của Israel đã bị phía Nga tóm được và chắc chắn trong tương lai không xa, Moscow sẽ nghĩ ra cách khắc chế hệ thống phòng không này.

  • Nga tom duoc ten lua Iron Dome dem ve nghien cuu, Israel coi chung!
  • Nga tom duoc ten lua Iron Dome dem ve nghien cuu, Israel coi chung!-Hinh-2
  • Nga tom duoc ten lua Iron Dome dem ve nghien cuu, Israel coi chung!-Hinh-3
  • Nga tom duoc ten lua Iron Dome dem ve nghien cuu, Israel coi chung!-Hinh-4
  • Nga tom duoc ten lua Iron Dome dem ve nghien cuu, Israel coi chung!-Hinh-5
  • Nga tom duoc ten lua Iron Dome dem ve nghien cuu, Israel coi chung!-Hinh-6
  • Nga tom duoc ten lua Iron Dome dem ve nghien cuu, Israel coi chung!-Hinh-7
  • Nga tom duoc ten lua Iron Dome dem ve nghien cuu, Israel coi chung!-Hinh-8
  • Nga tom duoc ten lua Iron Dome dem ve nghien cuu, Israel coi chung!-Hinh-9