Nga tổng tiến công ở Zaporozhye, hướng chính diện rộng 60 km

Cuộc phản công mùa đông đã chính thức bắt bắt đầu! quân Nga tổng tiến công với chính diện 60 km; bão hỏa lực khiến tuyến phòng ngự của Ukraine lung lay.

 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-2
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-3
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-4
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-5
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-6
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-7
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-8
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-9
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-10
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-11
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-12
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-13
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-14
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-15
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-16
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-17
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-18
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-19
 • Nga tong tien cong o Zaporozhye, huong chinh dien rong 60 km-Hinh-20
Tiến Minh