Nga trang bị AK-12 trên diện rộng: Huyền thoại AK "hoa nở lại tàn"?

(Kiến Thức) - Gia đình súng tiểu liên AK là loại vũ khí bộ binh được sản xuất nhiều nhất trên thế giới, tuy nhiên các quốc gia đã dần loại biên các mẫu AK đời đầu. Quân đội Nga cũng bắt đầu loại biên AK cũ và trang bị AK-12 cho đơn vị đầu tiên.

 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
 • Nga trang bi AK-12 tren dien rong: Huyen thoai AK
Tiến Minh