Nga “ung dung” ngồi xem Mỹ loay hoay thử nghiệm vũ khí siêu thanh

Trong năm 2021, không quân Mỹ đã tiến hành 3 lần thử nghiệm đối với vũ khí siêu vượt âm nhưng kết quả nhận được vẫn chỉ là thất bại.

 • Nga “ung dung” ngoi xem My loay hoay thu nghiem vu khi sieu thanh
 • Nga “ung dung” ngoi xem My loay hoay thu nghiem vu khi sieu thanh-Hinh-2
 • Nga “ung dung” ngoi xem My loay hoay thu nghiem vu khi sieu thanh-Hinh-3
 • Nga “ung dung” ngoi xem My loay hoay thu nghiem vu khi sieu thanh-Hinh-4
 • Nga “ung dung” ngoi xem My loay hoay thu nghiem vu khi sieu thanh-Hinh-5
 • Nga “ung dung” ngoi xem My loay hoay thu nghiem vu khi sieu thanh-Hinh-6
 • Nga “ung dung” ngoi xem My loay hoay thu nghiem vu khi sieu thanh-Hinh-7
 • Nga “ung dung” ngoi xem My loay hoay thu nghiem vu khi sieu thanh-Hinh-8
 • Nga “ung dung” ngoi xem My loay hoay thu nghiem vu khi sieu thanh-Hinh-9
 • Nga “ung dung” ngoi xem My loay hoay thu nghiem vu khi sieu thanh-Hinh-10
 • Nga “ung dung” ngoi xem My loay hoay thu nghiem vu khi sieu thanh-Hinh-11
 • Nga “ung dung” ngoi xem My loay hoay thu nghiem vu khi sieu thanh-Hinh-12
 • Nga “ung dung” ngoi xem My loay hoay thu nghiem vu khi sieu thanh-Hinh-13
 • Nga “ung dung” ngoi xem My loay hoay thu nghiem vu khi sieu thanh-Hinh-14
Thái Hòa