Nga vừa phóng tên lửa A-235, Mỹ lập tức thử thành công Minuteman III

Theo Đan Nguyên/Đất Việt -

Hôm 29/10, Không quân Mỹ đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III - vụ phóng được thực hiện sau khi Nga thử A-235 một ngày.

  • Nga vua phong ten lua A-235, My lap tuc thu thanh cong Minuteman III
  • Nga vua phong ten lua A-235, My lap tuc thu thanh cong Minuteman III-Hinh-2
  • Nga vua phong ten lua A-235, My lap tuc thu thanh cong Minuteman III-Hinh-3
  • Nga vua phong ten lua A-235, My lap tuc thu thanh cong Minuteman III-Hinh-4
  • Nga vua phong ten lua A-235, My lap tuc thu thanh cong Minuteman III-Hinh-5
  • Nga vua phong ten lua A-235, My lap tuc thu thanh cong Minuteman III-Hinh-6
  • Nga vua phong ten lua A-235, My lap tuc thu thanh cong Minuteman III-Hinh-7
  • Nga vua phong ten lua A-235, My lap tuc thu thanh cong Minuteman III-Hinh-8
  • Nga vua phong ten lua A-235, My lap tuc thu thanh cong Minuteman III-Hinh-9