Ngắm tiêm kích Mirage 2000 nâng cấp của Ấn Độ

Bằng Hữu -

(Kiến Thức) - Không quân Ấn Độ đã tiếp nhận 2 tiêm kích Mirage 2000 phiên bản nâng cấp đầu tiên từ Pháp theo hợp đồng được ký từ năm 2011.

 • Ngam tiem kich Mirage 2000 nang cap cua An Do
 • Ngam tiem kich Mirage 2000 nang cap cua An Do-Hinh-2
 • Ngam tiem kich Mirage 2000 nang cap cua An Do-Hinh-3
 • Ngam tiem kich Mirage 2000 nang cap cua An Do-Hinh-4
 • Ngam tiem kich Mirage 2000 nang cap cua An Do-Hinh-5
 • Ngam tiem kich Mirage 2000 nang cap cua An Do-Hinh-6
 • Ngam tiem kich Mirage 2000 nang cap cua An Do-Hinh-7
 • Ngam tiem kich Mirage 2000 nang cap cua An Do-Hinh-8
 • Ngam tiem kich Mirage 2000 nang cap cua An Do-Hinh-9
 • Ngam tiem kich Mirage 2000 nang cap cua An Do-Hinh-10
 • Ngam tiem kich Mirage 2000 nang cap cua An Do-Hinh-11