Ngán ngẩm lý do tàu chiến 2 tỷ USD của Mỹ cháy ra tro

Một cuộc điều tra mới đây của Hải quân Mỹ đã kết luận được, chính sai phạm của thuỷ thủ đoàn đã dẫn đến vụ cháy chiến hạm USS Bonhomme Richard.

 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-2
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-3
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-4
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-5
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-6
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-7
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-8
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-9
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-10
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-11
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-12
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-13
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-14
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-15
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-16
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-17
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-18
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-19
 • Ngan ngam ly do tau chien 2 ty USD cua My chay ra tro-Hinh-20
Minh Hoàng