Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 ra đời từ khi nào?

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Ít ai biết rằng ngày thương binh liệt sĩ 27/7 lại đã ra đời từ trước khi Việt Nam kết thúc cuộc kháng chiến chống lại Thực dân Pháp.

  • Ngay Thuong binh liet si 27/7 ra doi tu khi nao?
  • Ngay Thuong binh liet si 27/7 ra doi tu khi nao?-Hinh-2
  • Ngay Thuong binh liet si 27/7 ra doi tu khi nao?-Hinh-3
  • Ngay Thuong binh liet si 27/7 ra doi tu khi nao?-Hinh-4
  • Ngay Thuong binh liet si 27/7 ra doi tu khi nao?-Hinh-5
  • Ngay Thuong binh liet si 27/7 ra doi tu khi nao?-Hinh-6
  • Ngay Thuong binh liet si 27/7 ra doi tu khi nao?-Hinh-7
  • Ngay Thuong binh liet si 27/7 ra doi tu khi nao?-Hinh-8
  • Ngay Thuong binh liet si 27/7 ra doi tu khi nao?-Hinh-9
  • Ngay Thuong binh liet si 27/7 ra doi tu khi nao?-Hinh-10