Nhận diện các loại tàu ngầm, tàu Kilo của Việt Nam là loại gì?

Tàu ngầm quân sự, là loại tàu có khả năng hoạt động lâu dài dưới nước trong các hoạt động tác chiến và tuần tra. Trong quân đội, các tàu ngầm được thiết kế với kích thước rất lớn và có nhiều loại tàu ngầm khác nhau.

 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?
 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?-Hinh-2
 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?-Hinh-3
 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?-Hinh-4
 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?-Hinh-5
 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?-Hinh-6
 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?-Hinh-7
 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?-Hinh-8
 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?-Hinh-9
 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?-Hinh-10
 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?-Hinh-11
 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?-Hinh-12
 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?-Hinh-13
 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?-Hinh-14
 • Nhan dien cac loai tau ngam, tau Kilo cua Viet Nam la loai gi?-Hinh-15
Tiến Minh