Nhật từng có tiêm kích phản lực ăn đứt Mỹ, Liên Xô trong CTTG2

PV -

(Kiến Thức) - Nakajima Kikka hay Nakajima J9Y là tiêm kích phản lực độc nhất của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai với thiết kế, khả năng chiến đấu có thể xem là ăn đứt các máy bay của Mỹ hay Liên Xô cùng thời. 

 • Nhat tung co tiem kich phan luc an dut My, Lien Xo trong CTTG2
 • Nhat tung co tiem kich phan luc an dut My, Lien Xo trong CTTG2-Hinh-2
 • Nhat tung co tiem kich phan luc an dut My, Lien Xo trong CTTG2-Hinh-3
 • Nhat tung co tiem kich phan luc an dut My, Lien Xo trong CTTG2-Hinh-4
 • Nhat tung co tiem kich phan luc an dut My, Lien Xo trong CTTG2-Hinh-5
 • Nhat tung co tiem kich phan luc an dut My, Lien Xo trong CTTG2-Hinh-6
 • Nhat tung co tiem kich phan luc an dut My, Lien Xo trong CTTG2-Hinh-7
 • Nhat tung co tiem kich phan luc an dut My, Lien Xo trong CTTG2-Hinh-8
 • Nhat tung co tiem kich phan luc an dut My, Lien Xo trong CTTG2-Hinh-9
 • Nhat tung co tiem kich phan luc an dut My, Lien Xo trong CTTG2-Hinh-10
 • Nhat tung co tiem kich phan luc an dut My, Lien Xo trong CTTG2-Hinh-11
 • Nhat tung co tiem kich phan luc an dut My, Lien Xo trong CTTG2-Hinh-12
 • Nhat tung co tiem kich phan luc an dut My, Lien Xo trong CTTG2-Hinh-13
 • Nhat tung co tiem kich phan luc an dut My, Lien Xo trong CTTG2-Hinh-14