Nhìn lại: Lính người Kurd đã làm được gì trong những cuộc chiến của họ?

Lực lượng người Kurd từng đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. 

 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-2
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-3
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-4
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-5
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-6
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-7
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-8
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-9
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-10
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-11
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-12
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-13
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-14
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-15
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-16
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-17
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-18
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-19
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-20
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-21
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-22
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-23
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-24
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-25
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-26
 • Nhin lai: Linh nguoi Kurd da lam duoc gi trong nhung cuoc chien cua ho?-Hinh-27
Theo Minh Hạnh/ANTĐ