Những chiến tích huyền thoại của Sư đoàn Bộ binh 5 - Quân khu 7

Là một trong hai sư đoàn chủ lực của Đông Nam Bộ, Sư đoàn 5 luôn phát huy truyền thống, có nhiều chiến thắng vang dội trước đối giặc Mỹ.

 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-2
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-3
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-4
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-5
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-6
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-7
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-8
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-9
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-10
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-11
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-12
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-13
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-14
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-15
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-16
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-17
 • Nhung chien tich huyen thoai cua Su doan Bo binh 5 - Quan khu 7-Hinh-18
Thái Hòa