Những dấu mốc phải nhớ về cuộc chiến tranh Việt Nam

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Chiến tranh Việt Nam kéo dài 21 năm được coi chính thức bắt đầu từ ngày 1/11/1955 khi Mỹ thành lập phái bộ quân sự tại miền Nam Việt Nam, từng bước tiến hành mở rộng can thiệp quân sự, âm mưu chia cắt vĩnh viễn đất nước hình chữ S.