Những điều ít biết về Chiến dịch Berlin của Hồng quân Liên Xô

Theo Trần Trang/VTC -

Lực lượng mặt đất của Hồng quân Liên Xô không phải bên duy nhất tham gia Chiến dịch Berlin, Hải quân Liên Xô cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đánh chiếm này.

  • Nhung dieu it biet ve Chien dich Berlin cua Hong quan Lien Xo
  • Nhung dieu it biet ve Chien dich Berlin cua Hong quan Lien Xo-Hinh-2
  • Nhung dieu it biet ve Chien dich Berlin cua Hong quan Lien Xo-Hinh-3
  • Nhung dieu it biet ve Chien dich Berlin cua Hong quan Lien Xo-Hinh-4
  • Nhung dieu it biet ve Chien dich Berlin cua Hong quan Lien Xo-Hinh-5
  • Nhung dieu it biet ve Chien dich Berlin cua Hong quan Lien Xo-Hinh-6
  • Nhung dieu it biet ve Chien dich Berlin cua Hong quan Lien Xo-Hinh-7
  • Nhung dieu it biet ve Chien dich Berlin cua Hong quan Lien Xo-Hinh-8
  • Nhung dieu it biet ve Chien dich Berlin cua Hong quan Lien Xo-Hinh-9
  • Nhung dieu it biet ve Chien dich Berlin cua Hong quan Lien Xo-Hinh-10