Niềm tự hào của Trung Quốc có phải là bản sao tiêm kích MiG-33?

Niềm tự hào của mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia Trung Quốc và Pakistan là chiến đấu cơ JF-17 (Trung Quốc gọi là FC-1) bị nghi ngờ là thiết kế tiêm kích MiG-33, của Phòng thiết kế Mikoyan (Liên Xô).

 • Niem tu hao cua Trung Quoc co phai la ban sao tiem kich MiG-33?
 • Niem tu hao cua Trung Quoc co phai la ban sao tiem kich MiG-33?-Hinh-2
 • Niem tu hao cua Trung Quoc co phai la ban sao tiem kich MiG-33?-Hinh-3
 • Niem tu hao cua Trung Quoc co phai la ban sao tiem kich MiG-33?-Hinh-4
 • Niem tu hao cua Trung Quoc co phai la ban sao tiem kich MiG-33?-Hinh-5
 • Niem tu hao cua Trung Quoc co phai la ban sao tiem kich MiG-33?-Hinh-6
 • Niem tu hao cua Trung Quoc co phai la ban sao tiem kich MiG-33?-Hinh-7
 • Niem tu hao cua Trung Quoc co phai la ban sao tiem kich MiG-33?-Hinh-8
 • Niem tu hao cua Trung Quoc co phai la ban sao tiem kich MiG-33?-Hinh-9
 • Niem tu hao cua Trung Quoc co phai la ban sao tiem kich MiG-33?-Hinh-10
 • Niem tu hao cua Trung Quoc co phai la ban sao tiem kich MiG-33?-Hinh-11
 • Niem tu hao cua Trung Quoc co phai la ban sao tiem kich MiG-33?-Hinh-12
 • Niem tu hao cua Trung Quoc co phai la ban sao tiem kich MiG-33?-Hinh-13
 • Niem tu hao cua Trung Quoc co phai la ban sao tiem kich MiG-33?-Hinh-14
Tiến Minh