Nối gót Nga, Trung Quốc dự kiến xây căn cứ quân sự ở Tajikistan!

Nối gót Nga, Trung Quốc dự kiến sẽ bỏ tiền xây dựng căn cứ quân sự mới ở đường biên giới giữa Tajikistan với Afghanistan.

 • Noi got Nga, Trung Quoc du kien xay can cu quan su o Tajikistan!
 • Noi got Nga, Trung Quoc du kien xay can cu quan su o Tajikistan!-Hinh-2
 • Noi got Nga, Trung Quoc du kien xay can cu quan su o Tajikistan!-Hinh-3
 • Noi got Nga, Trung Quoc du kien xay can cu quan su o Tajikistan!-Hinh-4
 • Noi got Nga, Trung Quoc du kien xay can cu quan su o Tajikistan!-Hinh-5
 • Noi got Nga, Trung Quoc du kien xay can cu quan su o Tajikistan!-Hinh-6
 • Noi got Nga, Trung Quoc du kien xay can cu quan su o Tajikistan!-Hinh-7
 • Noi got Nga, Trung Quoc du kien xay can cu quan su o Tajikistan!-Hinh-8
 • Noi got Nga, Trung Quoc du kien xay can cu quan su o Tajikistan!-Hinh-9
 • Noi got Nga, Trung Quoc du kien xay can cu quan su o Tajikistan!-Hinh-10
 • Noi got Nga, Trung Quoc du kien xay can cu quan su o Tajikistan!-Hinh-11
Minh Hoàng