Nóng: Sư đoàn Dù 98 của Nga bắt đầu tiến vào Chasov Yar

Google News

Theo thông tin chiến trường mới nhất, Sư đoàn Dù 98 thiện chiến nhất của Nga đã chiếm được khu rừng rụng lá và tiến đến vùng ngoại ô phía đông thị trấn chiến lược Chasov Yar ở phía tây Bakhmut, tỉnh Donetsk của Ukraine.

 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-2
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-3
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-4
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-5
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-6
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-7
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-8
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-9
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-10
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-11
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-12
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-13
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-14
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-15
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-16
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-17
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-18
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-19
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-20
 • Nong: Su doan Du 98 cua Nga bat dau tien vao Chasov Yar-Hinh-21
Tiến Minh (Theo Sina, Avia.pro)