Nóng: Việt Nam lần đầu bắn thử tên lửa phòng không Spyder

Trà Khánh -

(Kiến Thức) - Kể từ khi đưa vào trang bị các hệ thống tên lửa phòng không Spyder đây là lần đầu tiên xuất hiện ảnh Việt Nam bắn thử nghiệm dòng tên lửa này.

 • Nong: Viet Nam lan dau ban thu ten lua phong khong Spyder
 • Nong: Viet Nam lan dau ban thu ten lua phong khong Spyder-Hinh-2
 • Nong: Viet Nam lan dau ban thu ten lua phong khong Spyder-Hinh-3
 • Nong: Viet Nam lan dau ban thu ten lua phong khong Spyder-Hinh-4
 • Nong: Viet Nam lan dau ban thu ten lua phong khong Spyder-Hinh-5
 • Nong: Viet Nam lan dau ban thu ten lua phong khong Spyder-Hinh-6
 • Nong: Viet Nam lan dau ban thu ten lua phong khong Spyder-Hinh-7
 • Nong: Viet Nam lan dau ban thu ten lua phong khong Spyder-Hinh-8
 • Nong: Viet Nam lan dau ban thu ten lua phong khong Spyder-Hinh-9
 • Nong: Viet Nam lan dau ban thu ten lua phong khong Spyder-Hinh-10
 • Nong: Viet Nam lan dau ban thu ten lua phong khong Spyder-Hinh-11
 • Nong: Viet Nam lan dau ban thu ten lua phong khong Spyder-Hinh-12