Ở Đông Nam Á có xe tăng nào mạnh "ngang cơ" T-90S/SK của Việt Nam?

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Hiện tại ở khu vực Đông Nam Á có một vài quốc gia chú trọng vào việc phát triển lực lượng tăng với sự xuất hiện của nhiều loại xe tăng chủ lực với sức tác chiến ngang ngửa xe tăng chủ lực T-90S/SK của Việt Nam.

 • O Dong Nam A co xe tang nao manh
 • O Dong Nam A co xe tang nao manh
 • O Dong Nam A co xe tang nao manh
 • O Dong Nam A co xe tang nao manh
 • O Dong Nam A co xe tang nao manh
 • O Dong Nam A co xe tang nao manh
 • O Dong Nam A co xe tang nao manh
 • O Dong Nam A co xe tang nao manh
 • O Dong Nam A co xe tang nao manh
 • O Dong Nam A co xe tang nao manh
 • O Dong Nam A co xe tang nao manh
 • O Dong Nam A co xe tang nao manh
 • O Dong Nam A co xe tang nao manh