Ở Đông Nam Á hiện đang có những loại xe tăng nào mạnh nhất?

Nhiều quốc gia ở Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, đều chú trọng phát triển lực lượng tăng thiết giáp, bằng việc đầu tư mua nhiều loại xe tăng chủ lực hiện đại từ nước ngoài.

 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-2
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-3
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-4
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-5
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-6
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-7
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-8
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-9
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-10
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-11
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-12
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-13
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-14
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-15
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-16
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-17
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-18
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-19
 • O Dong Nam A hien dang co nhung loai xe tang nao manh nhat?-Hinh-20
Trần Trân