Oanh tạc cơ B-1B Lancer bất ngờ được “tái ngũ” từ “nghĩa địa“

Google News

Mỹ bất ngờ "triệu hồi" một oanh tạc cơ B-1B Lancer từ 'nghĩa địa máy bay' lớn nhất thế giới - Căn cứ không quân Davis-Monthan để tiến hành phục hồi.

 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-2
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-3
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-4
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-5
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-6
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-7
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-8
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-9
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-10
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-11
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-12
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-13
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-14
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-15
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-16
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-17
 • Oanh tac co B-1B Lancer bat ngo duoc “tai ngu” tu “nghia dia“-Hinh-18
Theo Việt Dũng/An ninh Thủ đô