Panjshir thất thủ khi thủ lĩnh kháng chiến đang đi cầu viện

Cựu Phó Tổng thống Amrullah Saleh, người tự xưng là Tổng thống lâm thời Afghanistan, đồng thời là một trong hai thủ lĩnh của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) đang công tác ở Tajikistan thì thung lũng Panjshir thất thủ.

 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-2
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-3
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-4
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-5
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-6
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-7
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-8
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-9
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-10
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-11
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-12
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-13
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-14
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-15
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-16
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-17
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-18
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-19
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-20
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-21
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-22
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-23
 • Panjshir that thu khi thu linh khang chien dang di cau vien-Hinh-24
Theo Việt Hùng/ANTĐ