Pháo binh Ukraine khai hoả với độ chính xác đến nửa mét

Pháo binh Ukraine đã tạo kỷ lục thế giới, khi khai hoả với độ chính xác đến nửa mét, hạ gục nhiều xe tăng, xe bọc thép của Nga khi đang vượt sông.

 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-2
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-3
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-4
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-5
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-6
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-7
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-8
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-9
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-10
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-11
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-12
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-13
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-14
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-15
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-16
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-17
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-18
 • Phao binh Ukraine khai hoa voi do chinh xac den nua met-Hinh-19
Tiến Minh