“Pháo đài bay” B-52 nâng cấp chỉ có thể hoạt động sau năm 2033

Google News

Những chiếc oanh tạc cơ B-52 được không quân Mỹ nâng cấp với động cơ F-130 mới của Rolls-Royce chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ sau năm 2033.

 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-2
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-3
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-4
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-5
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-6
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-7
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-8
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-9
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-10
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-11
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-12
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-13
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-14
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-15
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-16
 • “Phao dai bay” B-52 nang cap chi co the hoat dong sau nam 2033-Hinh-17
Theo Việt Hùng/ANTĐ