Pháo dẫn đường Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ cho Ukraine mạnh cỡ nào?

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia tiếp theo sau Mỹ cung cấp loại pháo dẫn đường chính xác cho Ukraine; vậy loại pháo dẫn đường của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh thế nào và biện pháp đối phó của Nga ra sao?

 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-2
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-3
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-4
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-5
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-6
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-7
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-8
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-9
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-10
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-11
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-12
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-13
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-14
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-15
 • Phao dan duong Tho Nhi Ky vien tro cho Ukraine manh co nao?-Hinh-16
Tiến Minh (tổng hợp)