Pháo Gatling 'đồ cổ' của Israel chống máy bay không người lái Hezbollah

Google News

Mặc dù các công ty quốc phòng Israel có nhiều giải pháp hiện đại hơn để chống máy bay không người lái, nhưng tình thế hiện nay đòi hỏi bước đi khác lạ.

 • Phao Gatling 'do co' cua Israel chong may bay khong nguoi lai Hezbollah
 • Phao Gatling 'do co' cua Israel chong may bay khong nguoi lai Hezbollah-Hinh-2
 • Phao Gatling 'do co' cua Israel chong may bay khong nguoi lai Hezbollah-Hinh-3
 • Phao Gatling 'do co' cua Israel chong may bay khong nguoi lai Hezbollah-Hinh-4
 • Phao Gatling 'do co' cua Israel chong may bay khong nguoi lai Hezbollah-Hinh-5
 • Phao Gatling 'do co' cua Israel chong may bay khong nguoi lai Hezbollah-Hinh-6
 • Phao Gatling 'do co' cua Israel chong may bay khong nguoi lai Hezbollah-Hinh-7
 • Phao Gatling 'do co' cua Israel chong may bay khong nguoi lai Hezbollah-Hinh-8
 • Phao Gatling 'do co' cua Israel chong may bay khong nguoi lai Hezbollah-Hinh-9
 • Phao Gatling 'do co' cua Israel chong may bay khong nguoi lai Hezbollah-Hinh-10
 • Phao Gatling 'do co' cua Israel chong may bay khong nguoi lai Hezbollah-Hinh-11
 • Phao Gatling 'do co' cua Israel chong may bay khong nguoi lai Hezbollah-Hinh-12
 • Phao Gatling 'do co' cua Israel chong may bay khong nguoi lai Hezbollah-Hinh-13
 • Phao Gatling 'do co' cua Israel chong may bay khong nguoi lai Hezbollah-Hinh-14
Theo Việt Dũng/ANTĐ