Pháo tự hành CAESAR của Pháp được đánh giá cao trên chiến trường Ukraine

Google News

78 khẩu pháo tự hành CAESAR 155mm từ gói viện trợ mới của Chính phủ Pháp, được xem là sự bổ sung kịp thời cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine
 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine-Hinh-2
 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine-Hinh-3
 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine-Hinh-4
 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine-Hinh-5
 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine-Hinh-6
 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine-Hinh-7
 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine-Hinh-8
 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine-Hinh-9
 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine-Hinh-10
 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine-Hinh-11
 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine-Hinh-12
 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine-Hinh-13
 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine-Hinh-14
 • Phao tu hanh CAESAR cua Phap duoc danh gia cao tren chien truong Ukraine-Hinh-15
Lê Quang (Theo Army Recognition)